REGULAMIN AIRCOMBAT WWII ELEKTRO


model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu myśliwskiego wyprodukowanego w latach 1935 – 1945.Jeżeli jest to model prototypu to orginał musiał latać w danym okresie i musiano wyprodukować go min.50szt.

rozpiętość modelu jednosilnikowy

700 – 860 mm

Wielosilnikowy rozpiętość

700- 1000 mm

Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm

Materiał z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian ,styrodur ,depron

Nie wolno stosować wzmocnień natarcia i spływu skrzydła ,kadłuba stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel ,szkło drewno itp.


Model musi w całości być wykonany z „miękkiego” materiału

Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu ,oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy ,dotyczy to również wszelkiego rodzaju past ,klejów ,taśm. natarcie musi być

Czyste !

2

silnik dowolny AC lub DC o masie nie przekraczającej 55g (bez łoża kabli piasty i śmigła)

3

zasilanie

Akumulatory max 3 cele Lipo lub 8 cel NIMH , NICD o pojemności 1350mAh

Dla jednego silnika , dla wielosilnikowych max pojemność 2500mAh przy zachowaniu ilości cel

Akumulatory max 2 cele Lipo dla jednego silnika 1800mAh

4

śmigła dowolne dobrane do modelu i silnika fabryczne

5

Waga modelu

Jednosilnikowy min 200g max 380g

Wielosilnikowy max 450g

6

Bonifikata punktowa

+ 75pkt max. Za wielosilnikowy

+75pkt max. za wielopłata

Suma bonifikaty pkt. Nie może przekroczyć 75pkt , aby doliczyć dodatkowe punkty

Model musi odbyć co najmniej jedną walkę. Dolicz się je tylko raz.

7

Taśma

Długość taśmy 10m szer.1cm wykonana z bibuły (krepina)

Zaznaczona na końcu np .pisakiem

8

Strefa lotów

Licja bezpieczeństwa musi być wyłożona przed rozpoczęciem lotów----linia bezpieczeństwa 0 m-----------------


------boksy startowe 2 m-----------------------


----linia gotowości 8-10m -------------------

---strefa widzów 11-15m---------------------


Wszystkie warunki bezpieczeństwa są takie same jak w regulaminie Aiircombat WWII

9

Loty odbywają się zgodnie z regulaminem Aircombat WWII

Czas lotu ustalany jest przed pierwszą walką i może wynosić od 5 do 7 min


Zmiana modelu

Zawodnik w czasie trwania walki nie może zmieniać modelu ,zmiana może nastąpić w następnej walce. Zawodnik może posiadać dowolną ilość modeli

W czasie trwania walki niedozwolona jest wymiana akumulatorów

W czasie walki zawodnik może podjąć model w strefie lotów za zgodą sędziego

I zasygnalizowaniu innym zawodnikom


Punktacja


Unikanie walki - 50pkt

Przekroczenie liniji bezpieczeństwa – 150pkt

Ochrona taśmy + 50pkt

Kolizje 0

Obcięcie taśmy + 100pkt

Za każde 3sek.lotu +1pkt

Za wielosilnikowy +75pkt

Za wielopłata +75pkt

Suma punktów bonifikaty max +75pkt


Wszelkie inne zasady nie ujęte w tym regulaminie reguluje regulamin Aircombat WWII

Zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa lotów i widzów